Projekt realizowany jest w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych w Partnerstwie z Powiatem Białostockim realizuje projekt zintegrowany: 

”Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki – Subregion Białostocki 3.2.1”
nr WND-RPPD.03.02.01.-20-0007/20

oraz 

”Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki – Subregion Białostocki 3.2.2”
nr WND-RPPD.03.02.02.-20-0007/20

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej III Kompetencje i Kwalifikacje

Wartość projektu: 33 376 945,80 zł

CEL

Podniesienie kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych pracujących, bezrobotnych oraz biernych zawodowo z terenu subregionu białostockiego (m. Białystok, powiat białostocki oraz powiat sokólski) poprzez wzrost uczestnictwa w kształceniu ustawicznym.

MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI PROJEKTU

Projekt realizowany jest w okresie od 01.09.2020 r. do 28.02.2023 r. na terenie:

 • Miasta Białystok
 • Powiatu Białostockiego 
 • Powiatu Sokólskiego 

INFORMACJE O PROJEKCIE

Oś priorytetowa III: Kompetencje i kwalifikacje, 

Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu.

Poddziałanie 3.2.1 „Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki”

 • Szkolenia i Kursy w zakresie Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK)
 • Szkolenia i Kursy językowe
 • Studia podyplomowe 
 • Kursy Kompetencji Ogólnych
Do kogo skierowany jest Projekt:
 
 • Bon może uzyskać osoba pełnoletnia (18 +) bez względu na status: pracująca czy bezrobotna.  Preferencjeprzewidziane są dla osób 50+ lub osób nie posiadających wykształcenia wyższego. 
 • Bon szkoleniowy z poddziałania 3.2.1 RPO to max. 9 tys. zł/os (można otrzymać kilka bonów na poszczególne szkolenia/kursy/studia podyplomowe do łącznej kwoty 9 tys. zł/os. dofinansowania).  Wkład własny uczestnika: min. 15%
Poddziałanie 3.2.2 „Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych”
 • Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ)
 • Kursy Umiejętności Zawodowych (KUZ)
 • Kurs Zawodowy zakończony egzaminem zewnętrznym
Do kogo skierowany jest Projekt:
 
 • Bon może uzyskać osoba pełnoletnia (18 +) bez względu na status: pracująca czy bezrobotna.  Preferencjeprzewidziane są dla osób zamieszkujących tereny wiejskie.
 • Bon szkoleniowy z działania 3.2.2 RPO to max. 15 tys. zł. /os. (można otrzymać kilka bonów na poszczególne kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych, kursy zawodowe zakończone egzaminem zewnętrznym, do łącznej kwoty 15 tys. zł/os. dofinansowania).  Wkład własny uczestnika: min. 15%
Harmonogram działań:
01.09.2020- 28.02.2023
Projekt grantowy tzw. „Bon na szkolenie” obejmuje:
– wdrożenie Portalu Kariery 
– doradztwo edukacyjno-zawodowe
– dystrybucja bonów szkoleniowych
 
Warunkiem udziału w Projekcie jest:
1. rejestracja w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ 
2. rejestracja i wysłanie zgłoszenia na Portalu Kariery www.bonynaszkolenia.pl

Lider Projektu

Partner Projektu

 • Całkowita wartość projektu – 33 376 945,80 PLN 100% 100%

Zapoznaj się z dokumentacją projektu

Rekrutacja do Projektu odbywa się w sposób ciągły, do wyczerpania przewidzianej w projekcie kwoty dofinansowania bonów na szkolenie

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij